Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Schaal Kalkgrasland @ Twan Teunissen Staatsbosbeheer
01-03-2022

Attender Groen aan de slag voor Staatsbosbeheer

Eind 2021 heeft Staatbosbeheer een aanbesteding uitgeschreven voor de percelen Limburg-Noord en Limburg-Zuid. Attender Groen heeft aan beiden aanbestedingen deelgenomen en is uiteindelijk uitverkozen door Staasbosbeheer bij de beste Top 10 Groenaannemers per perceel. Dit wil zeggen dat Attender Groen de komende jaren mag deelnemen aan de aanbestedingen / offerteaanvragen van Staatsbosbeheer in deze beide percelen.

De eerste aanbesteding in 2022 is al achter de rug en Attender Groen kan direct aan de slag. De aanbieding van Attender Groen voor het project “natuurherstel graften aan de Kunderberg te Voerendaal” werd door Staatsbosbeheer als beste beoordeeld en dus hebben wij de schriftelijke opdracht voor dit project op zak.

De Kunderberg te Voerendaal ligt op de flank van het Plateau van Ubachsberg. Het plateau ligt op de Kunrader breuk en heeft daardoor steile randen en dagzomend kalkgesteente. Op de hellingen komen soortenrijke kalkgraslanden, met veel orchideeën, kalkbossen, met struweel begroeide graften en holle wegen voor. Staasbosbeheer zorgt o.a. voor het natuurbehoud in dit mooie stukje Natura 2000 landschap.

Attender Groen gaat al snel starten met de uitvoering van dit project want het vel- en snoeiwerk van bomen en struiken moet voor het komende broedseizoen al gereed zijn. Daarbij worden ook nieuwe rasters geplaatst op de natuurwaarde van deze graften te beschermen.

Een mooie start van een nieuwe samenwerking!!

Meer nieuws

Ondertekening RHDHV Chemelot Attender Groen
#chemelot #attendergroen #vebegogroen

Onderhoudscontract beheer buitenterrein Chemelot opnieuw gegund aan Attender Groen

1 min.
Attender Groen Wonen Limburg Vebego Groen (4)
#wonenlimburg #groenmaaktgezond

Groene voortuinen bij Wonen Limburg

2 min.
Kleurkeur Gemeente Valkenburg Attender Groen WUR
#kleurkeur #groenmaaktgezond #boshommel

Ecologisch onderhoud voor herstel natuurwaarden Boshommellandschap Geuldal

1 min.