Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Attender Groen Burgerparticipatie Wonen Limburg
11-06-2021

Burgerparticipatie bij Wonen Limburg

Bewoners van woningcorporatie Wonen Limburg en Attender Groen werken samen aan plezierig wonen tijdens een burgerparticipatiedag.

Voor het opfleuren van het terrein bij de Auroraflat in Heerlen zijn er, onder begeleiding van Attender Groen samen met de bewoners enkele plantbakken opnieuw aangeplant met vaste planten en kleine fruitbomen.

Ook is er een nieuwe ontmoetingsplek gerealiseerd met rondom groene klimplanten als beschutting. Een perfecte locatie voor de bewoners om elkaar te treffen.
Hiervoor is een gedeelte van de bestaande verharding verwijderd en vervangen door beplanting. Dit is een positieve bijdrage aan de klimaatadaptatie, doordat een gedeelte van regenwater infiltreert en niet rechtstreeks afstroomt naar de hemelwaterafvoer.

Attender Groen heeft de beplanting en de materialen ter beschikking gesteld.

 

Meer nieuws

Houd Heel Beekdaelen Schoon
#beekdaelen, #burgerparticipatie, #zwerfvuil

Van 'Houd Beekdaelen schoon' naar 'Houd heel Limburg schoon'!

2 min.
Attender Groen Start Beekdaelen
#beekdaelen, #burgerparticipatie, #groenonderhoud, #duurzaam

Attender Groen, nieuw in gemeente Beekdaelen

1 min.
Attender Groen, Aangenaam
#attendergroen, #aangenaam

Attender Groen, aangenaam

< 1 min.