Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Whatsapp Image 2022 01 20 At 09.49.04 (5)
01-02-2022

Renovatie buitenruimte kasteel Cortenbach

De buitenruimte van Kasteel Cortenbach, sinds 1988 eigendom van, en in gebruik genomen door Vebego is aan een complete renovatie toe. 

Het kasteel krijgt een nieuwe entree en ook het parkeerterrein wordt aangepakt. De mannen van Attender Groen rooien de bestaande begroeiing op de plek waar de nieuwe toegang komt en hagen en bomen op de bestaande parkeerplaats maken plaats voor bredere toegangspaden. 

Ook de aanplant rondom het eiland op het landgoed is aan vervanging toe. Na het rooien van de bestaande begroeiing en het uitbaggeren van de sloot wordt het slib hergebruikt als vruchtbare plantgrond voor de nieuwe aanplant volgens een speciaal plantconcept.
Eerst wordt de vruchtbare plantgrond d.m.v. een deskundig advies en bodemanalyse van onze partner ‘Ecostyle’ verreikt met speciale teelaarde en een uitgewerkt bemestingsadvies, waarna we gaan aanplanten conform een speciaal door Attender ontwikkeld plantconcept. Dit bestaat uit meer en grotere plantmaten per m2 en een speciaal uitgezochte beplanting welke geschikt is voor deze locatie, rekening houdend met de aanwezige omstandigheden (schaduw, moeras gebied).

Ten slotte voorzien we ook het bestaande vlonder op het eiland van nieuwe hardhouten vlonderplanken.

Attender is eind december 2021 gestart met deze grote renovaties, en rekening houdend met ‘het Nederlandse weer’ hopen we in april 2022 de werkzaamheden naar ieders tevredenheid te kunnen afronden.

Meer nieuws

Ondertekening RHDHV Chemelot Attender Groen
#chemelot #attendergroen #vebegogroen

Onderhoudscontract beheer buitenterrein Chemelot opnieuw gegund aan Attender Groen

1 min.
Attender Groen Wonen Limburg Vebego Groen (4)
#wonenlimburg #groenmaaktgezond

Groene voortuinen bij Wonen Limburg

2 min.
Kleurkeur Gemeente Valkenburg Attender Groen WUR
#kleurkeur #groenmaaktgezond #boshommel

Ecologisch onderhoud voor herstel natuurwaarden Boshommellandschap Geuldal

1 min.