Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Houd Heel Beekdaelen Schoon
26-11-2021

Van 'Houd Beekdaelen schoon' naar 'Houd heel Limburg schoon'!

Wat enkele jaren begon als een particulier initiatief is uitgegroeid naar een succesvol project: Houd Beekdaelen schoon in het kader van burgerparticipatie in gemeente Beekdaelen.

Het zwerfvuil in Arensgenhout was de inwoners van het buurtschap bij Hulsberg al jaren een doorn in het oog. Jos Lemans, een van hen besloot er iets aan te gaan doen en begon het afval te ruimen. Buurtbewoners zagen het resultaat van volle vuilniszakken en besloten zijn goede initiatief te volgen. Dit was de aftrap van de actie ‘houd heel Hulsberg schoon’.

De gemeente Beekdaelen hecht veel waarde aan zelfsturing en heeft daarmee partitie in de breedste zin van het woord hoog in het vaandel staan. Dit betekent ook dat de groenaannemers een rol dienen in te nemen bij de invulling van de burgerparticipatie.

Attender groen heeft de opdracht gekregen voor het groenonderhoud in de kernen Hulsberg en Wijnandsrade waarin de burgerparticipatie een specifieke rol heeft gekregen.

Attender groen heeft in deze kernen gezocht naar nieuwe burgerinitiatieven maar ook zeker niet de bestaande initiatieven uit het oog verloren. Een van bestaande initiatieven was Houd Beekdaelen schoon. Door in gesprek te gaan en te vragen waar wij mogelijk zouden kunnen / mogen ondersteunen hebben wij vertrouwen en aansluiting gekregen bij dit project. Momenteel ondersteunen wij middels het beschikbaar stellen van vervoersmiddelen en digitale ondersteuning. Na onderling goed overleg tussen Houd Beekdaelen schoon, Gemeente Beekdaelen en Attender groen gaat de laatste een draaiboek samenstellen. Hierin wordt de juiste rolverdeling, inhoud en invulling beschreven voor een succesvolle voorzetting van dit project in de toekomst.

Attender groen ziet vanuit dit project kansen voor een mogelijke verdere uitrol binnen andere Limburgse gemeenten.

Met het enthousiasmeren van burgers en het bieden van de juiste ondersteuning gaan de gemeente en Attender Groen voor een mooi opgeruimde leefomgeving in de gehele gemeente en ver daarbuiten. Samen goed op weg naar ‘houd heel Limburg’ schoon!”

Onlangs is er door diverse vrijwilligers in de kern Hulsberg en omgeving weer een gigantische hoeveelheid van ruim 40 vuilniszakken met troep en nog divers los gestort vuil ingezameld. De gemeente heeft onder andere prikkers, vuilniszakken en veiligheidshesjes ter beschikking gesteld. Met inzet van de elektrische bus van Attender Groen is het afval gedistribueerd naar de juiste locaties.

Vrijwilligers ruimen groepsgewijs, maar lopen ook individueel rondes voor het ruimen van zwerfafval. Een prachtig initiatief dat, naast in bijna alle dorpen en buurtschappen van gemeente Beekdaelen nu ook opgepakt wordt door vrijwilligers in de aangrenzende gemeenten Valkenburg, Meerssen en Beek.

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag meehelpen, stuur dan een mail naar bp-beekdaelen@attendergroen.nl

Meer nieuws

Attender Groen Burgerparticipatie Wonen Limburg
#burgerparticipatie

Burgerparticipatie bij Wonen Limburg

1 min.
Attender Groen Start Beekdaelen
#beekdaelen, #burgerparticipatie, #groenonderhoud, #duurzaam

Attender Groen, nieuw in gemeente Beekdaelen

1 min.
Attender Groen, Aangenaam
#attendergroen, #aangenaam

Attender Groen, aangenaam

< 1 min.