Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022

Ons vakmanschap

Mooie projecten realiseren, continu innoveren en grenzen verleggen. Met oog voor de maatschappelijke waarde van groen; een groene en gezonde leefomgeving waarin milieu, klimaatverandering, burgerparticipatie, duurzaamheid en biodiversiteit een steeds grotere rol spelen.

Met kennis en kunde in eigen huis, van adviseurs, groenexperts, calculators, projectleiders, hoveniers en andere uitvoerenden, van integrale groenprojecten tot kleinschalige, eenmalige opdrachten. 

Wij zorgen voor vakkundig (groen)advies en projectbegeleiding voor projecten in een gezonde en groene leefomgeving.
Dit doen we zowel in het voortraject, tijdens de aanleg als tijdens de beheerperiode.

Wij werken voor én met gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen, infrabedrijven, bedrijfsleven, sportverenigingen en particulieren.

Wij ontzorgen in de (groene) buitenruimte, écht van gevel tot gevel!

 

Attender Groen, Aanleg en onderhoud, snoeien

Ontdek wat we doen

Groen; aanleg en onderhoud Attender Groen, aanleg en onderhoud, bladblazer Stihl Groen; aanleg en onderhoud
Sport & Recreatie; aanleg en onderhoud Attender Groen full service bedrijf, sportvelden, maaier Sport & Recreatie; aanleg en onderhoud
Advies & Ontwerp Attender Groen, Advies en  Ontwerp Advies & Ontwerp
Ontdek meer Attender Groen, ontdek wat we doen, en meer Miscanthus Mulch

Nieuwsgierigheid, enthousiasme en bezieling

De groene buitenruimte krijgt een hele andere rol, de maatschappelijke waarde van groen verandert enorm. De kwaliteit van onze leefomgeving staat centraal in ons dagelijks leven. De invloed van het veranderende klimaat en milieuwetgevingen hebben invloed op ons werkritme én vrijetijdsbesteding. 

Naast ruimte en duurzaamheid zijn veiligheid, gezondheid en het milieu belangrijker geworden. Thema's die zijn verweven in onze adviezen, ontwerpen en uitvoering van de werkzaamheden. 

Nieuwsgierigheid, enthousiasme en bezieling zit in onze genen en zorgt ervoor dat we kennis delen en toepassen in innovatieve concepten die bijdragen aan een gezondere groene leefomgeving.

Zo passen wij bij verschillende gemeenten al eigen gekweekte Miscanthus toe als mulch in de beplanting. Dit resulteert in minder onkruid, minder CO2 uitstoot en minder last van droogte. Zie hieronder voor meer informatie.

Miscanthus Mulch
MISCAN~1