De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2.

Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

De eisen zijn vooral gebaseerd op inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie én participatie. 

Voor de CO2 prestatieladder zijn diverse plannen en acties uitgezet, waaronder Mulching 5, voor meer informatie zie het kader hiernaast.

Wilt u meer informatie over Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), klik dan hier.

Deel dit artikel: