Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022

Onze duurzaamheidsvisie 'Respect voor Groen'

Attender Groen is een zorgzaam bedrijf. We zorgen voor elkaar. We willen ook goed voor de planeet zorgen.
Dit kan altijd beter, vinden wij. Wij werken en handelen met 'Respect voor Groen'.

In onze duurzaamheidsambitie nemen onze verantwoordelijkheid om klimaatveranderingen en de gevolgen daarvan tegen te gaan. Dit doen we onder andere door te sturen op het terugbrengen van de CO-2 uitstoot door te werken met elektrisch materieel en accu aangedreven gereedschappen.

In onze plannen van aanpak en via onze werkzaamheden stimuleren we een grotere biodiversiteit en de aanplant met klimaatbestendige beplanting. We passen geen chemische onkruidbestrijding toe, kopen zoveel mogelijk circulair in en sturen op hergebruik van vrijkomende materialen.

 

 

Attender Groen, aanleg en onderhoud, schoffelen

'Respect voor Groen'

In onze duurzaamheidsvisie 'Respect voor Groen' onderscheiden wij vier thema's als het gaat om duurzaamheid.

 

 

 • NOx en CO2
  Stip aan de horizon: in 2030 reduceren wij 100% NOx en CO2 t.o.v. 2021
 • Biodiversiteit
  Stip aan de horizon: in 2030 hebben wij binnen onze projecten gezorgd voor toename van soortenrijkdom van 25% t.o.v. 2021
 • Circulair Inkopen
  Stip aan de horizon: in 2030 kopen wij 50% circulair in
 • Afvalmanagement
  Stip aan de horizon: in 2030 hergebruiken wij 100% van de vrijkomende organische materialen binnen onze projecten

Goede initiatieven!

Besparen op watergift WATER ~1 Besparen op watergift
Over naar 100% accugereedschap STIHL ~2 100% accudoelstelling bij Attender Groen
Elektrisch wagen- en machinepark ELECTR~1
Miscanthus als mulch MISCAN~1 Miscanthus Mulch