Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Familiebedrijven Award 2020
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022

Zorgzaam werkgever

Persoonlijke aandacht en begeleiding zorgt voor een plezierige werksfeer, de perfecte voedingsbodem om te kunnen groeien in vakmanschap, persoonlijkheid en vitaliteit!

Het is bij ons al jaren vanzelfsprekend om sociaal te ondernemen, bij ons werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden, vaardigheden en talenten.
Meer dan 49% van onze collega's heeft een lichamelijke of mentale beperking. Wij bieden hen de mogelijkheid om bij ons hun talenten te benutten en vinden het belangrijk dat zij zich bij ons op hun plek voelen.

Attender Groen, zorgzaam werkgever, impact

Impact van persoonlijke groei

Groei in vaardigheden, persoonlijkheid, zelfvertrouwen en enthousiasme
heeft een enorm effect.
Niet alleen op de medewerker zelf, maar ook op de wereld om hem heen.

 • Medewerker
  leert samenwerken, beheerst een vak, voelt zich gezond en vitaal, krijgt meer zelfvertrouwen, bouwt aan zijn toekomst
 • Maatschappij
  inclusievere samenleving, meer arbeidsparticipatie, minder uitkeringen
 • Gebruikers van het groen
  mooie groene en gezonde leefomgeving
 • Onze opdrachtgever
  maatschappelijke meerwaarde, SROI, vaktechnisch goede kennispartner, groenbeheer in goede handen
 • Attender Groen
  loyale en gelukkige collega's, goed opgeleide vakkrachten, samen genieten!

Begeleiding en coaching

Begeleiding en persoonlijke aandacht is dagelijkse heel vanzelfsprekend bij Attender Groen

Om mensen met uiteenlopende arbeidshandicaps zo goed mogelijk te begeleiden en coachen worden onze leidinggevenden en voormannen getraind in het herkennen van en het omgaan met diverse gedragskenmerken en worden als erkend Praktijkopleider hier regelmatig in bijgeschoold.

Nieuwe collega's worden welkom geheten en ingewerkt door hun collega's en voorman. Sommige medewerkers hebben bijvoorbeeld een directieve aansturing nodig of vinden een bepaald type leidinggevende prettig om mee te werken. Deze medewerker koppelen we aan een voorwerker die een 'Harrie-training', soort 'maatje-training' heeft gevolgd. Bij de uitvoering van werkzaamheden zetten we de combinatie van vakspecialist en vakkracht in. De vakspecialist coacht ter plekke en doet werkzaamheden voor: 'training-on-the-job'.

 

Attender Groen, zorgzaam werkgever, coaching

Ontwikkeltrajecten

Wij bieden diverse ontwikkeltrajecten aan; zowel vakinhoudelijk, maar ook op het persoonlijke vlak.

Mensen kunnen een vak leren door te werken in hybride groepen; een deel is regulier en een deel anders getalenteerd of heeft een lager tempo. Nieuwe medewerkers leren het vak van hun collega's door 'training on the job'  en via toolboxmeetings doen ze kennis op over allerlei vakinhoudelijke onderwerpen. Daarnaast bieden we hen diverse trainingen, waaronder VCA, veilig werken langs de weg, werken met de bosmaaier en werken met de motorkettingzaag. Ook volgen er diverse collega's een BBL traject op het niveau dat bij de medewerker past en behalen praktijkcertificaten vanuit het MBO. 

Mensen leren om op tijd te komen op het werk en samenwerken met collega’s. We betrekken hen bij ons team, we werken samen, maar vieren ook samen onze feestjes. 
Ook bieden we de mogelijkheid voor het volgen van taalprogramma’s, een vitaliteitsprogramma voor gezondheid en vitaliteit, de deelname aan cursussen als gezond koken, stoppen met roken en goedkoper en samen sporten. Een interne jobcoach begeleidt bij het opleidingsprogramma, een budgetcoach kan helpen bij het begroten van financiën. 

Attender Groen, zorgzaam werkgever

Mooie initiatieven; Groenpodium

We schakelen onder andere met praktijkscholen in de regio, WSP Parkstad en De Risse voor detacheringen en Werk.kom, Podium24 en WSP Parkstad voor instroom van medewerkers uit de participatiewet.

Een mooi initiatief is het Groenpodium, een samenwerking tussen Podium 24, onderwijsinstelling Citaverde College en Attender Groen, een anderhalf jaar durend traject voor negen geselecteerde deelnemers die de kans krijgen uit te groeien tot gecertificeerde medewerkers in de groenvoorziening.
De combinatie van een BBL opleiding en verschillende groencursussen vanuit het Citaverde College, de deskundige begeleiding van ervaren vakmensen bij Attender Groen én de ondersteuning vanuit Podium24 biedt de deelnemers een ideale basis voor het ontwikkelen van hun eigen talenten en te groeien in vakmanschap, persoonlijkheid en vitaliteit.

Hieronder de linken naar de vlogs van werkcoach Connie Roodbeen van Werk.kom in gesprek met onze collega's.

Werkcoach Werk.kom, deel 2 Werkcoach Werk.kom, deel 3
Attender Groen Groenpodium 24

Mooie initiatieven; Kansrijk in de Wijk

Attender Groen collega Mario begeleidt als voorman van project Kansrijk in de Wijk jongeren met het uitvoeren van klusjes voor de gemeente Weert en gemeente Nederweert en voor bewoners van woningcorporatie Wonen Limburg die daartoe niet in staat zijn.

Doel van het project is dat mensen die ingezet worden, begeleid worden naar een betaalde baan. Zo ook Robin in bijgaand filmpje, die aan de slag gaat via een reguliere baan bij Attender Groen: "Het feit dat ik bij Attender Groen weer in loondienst aan de slag kan doet me erg goed."

Mario en zijn team zijn onder andere bezig met het rondbrengen van het Nationaal Jeugdontbijt, verhuizen meubels, verwijderen boom opschot en zwerfvuil en maken verkeersborden schoon

Een succesvolle samenwerking met gemeente Weert, gemeente Nederweert, Wonen Limburg, werk.kom, PSW en Widdonckschool

Kansrijk Magazine 2020
Attender Groen Kansrijk In De Wijk Weert